Logo

SOUTĚŽ V OBCHODECH TESCO

Pravidla akce „KUP 12 KAPSLÍ A ZÍSKÁŠ KÁVOVAR“

 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel akce TASSIMO (dále jen "akce").


Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům.

 

Tato pravidla můžou být na základě rozhodnutí pořadatele pozměněny formou písemných číslovaných dodatků. Změny podmínek a pravidel akce nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na www.kavajacobs.cz/akce

1. Pořadatel a organizátor

Pořadatelem akce je společnost Jacobs Douwe Egberts CZ s. r. o se sídlem Praha 5 - Smíchov, Moulíkova 3286/1b, PSČ 150 00, IČO: 45245738, DIČ CZ45245738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184633 (dále též "Pořadatel").

2. Termín a místo soutěže

Akce probíhá na území České republiky v hypermarketech TESCO (dále jen "místo konání soutěže") v období od 25. 11. 2020 00:00:00 do 8. 12. 2020 23:59:59 nebo do vyprodání zásob kapslí Tassimo a kávovaru TASSIMO HAPPY černý.

3. Pravidla akce


Nakupující koupí v době trvaní akce jednorázově (tj. na jednu účtenku) 12 ks balení libovolných kapslí TASSIMO a kávovar TASSIMO HAPPY černý. Cena za kávovar TASSIMO HAPPY černý bude na pokladně odečtena.

4. Dárek za nákup 12 ks balení kapslí Tassimo (do vyprodání zásob):

Kávovar TASSIMO HAPPY černý

 

Výše uvedený dárek není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, která je pořadatelem, resp. organizátorem soutěže stanovená.

 

V případě reklamace kávovaru TASSIMO HAPPY černý kontaktuje nakupující nejbližší servis BOSCH, kam kávovar na vlastní náklady doručí a předá k opravě. Pro uznání reklamace je nakupující povinen předložit doklad od nákupu kávovaru TASSIMO HAPPY.

Seznam servisů BOSCH je uveden zde https://www.bosch-home.com/cz/servis/podpora/kavovary)

5. Všeobecné podmínky

Účastí v akci projevuje každý soutěžící svůj souhlas s úplnými pravidly a podmínkami akce a zavazuje se tyto pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

Organizátor, respektive pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či (upravit) pravidla této akce, případně akci zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo prodloužit dobu trvání akce.

 

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání akce zveřejněny v elektronické formě na webových stránkách pořadatele www.kavajacobs.cz/akce

 

V Praze, dne 14.10.2020