Ochrana cookie dat

 

Zásady JACOBS DOUWE EGBERTS pro použití souborů cookies


Rozsah

 

Cílem společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., IČ: 452 45 738, se sídlem na adrese Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, zaslané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 184633 („JACOBS DOUWE EGBERTS“) je, abyste v rámci svých on-line zkušeností a interakce na našich internetových stránkách získali co nejbohatší a nejrelevantnější informace a podporu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je využívat soubory cookies nebo podobné techniky, které ve Vašem počítači ukládají informace o Vaší návštěvě na naší stránce. Domníváme se, že je velmi důležité, abyste věděli, jaké soubory cookies naše stránka používá a za jakým účelem se tak děje. Pomůže to ochránit Vaše soukromí a současně bude zajištěna maximální možná uživatelská vstřícnost naší internetové stránky. Níže si můžete přečíst další informace o souborech cookies, které jsou používány naší stránkou a jejím prostřednictvím, a o účelech jejich použití. Toto je prohlášení o ochraně soukromí a o našem použití souborů cookies, nikoli smlouva či dohoda.

 

Co jsou soubory cookies?

 

Soubor cookie je objemově drobný datový soubor, který se při navštívení určitých webových stránek uloží do Vašeho počítače v rámci internetového prohlížeče. Soubor cookie izolovaně neobsahuje ani neshromažďuje informace, ale při načtení serverem prostřednictvím prohlížeče může poskytovat informace, které umožňují vstřícnější poskytování služeb, např. zjišťování chyb. Soubor cookie neuchováváme déle, než je nutné.

Abyste mohli naši stránku plně využívat, musíte mít cookies povoleny. Stránku si sice můžete prohlížet i v případě, že si nepřejete mít cookies povoleny, avšak některé prvky na stránce mohou být omezeny.

Tyto informace uvádíme ve snaze vyhovět aktuální právní úpravě a zajistit, že Vás budeme otevřeně, čestně a jasně informovat o cookies a ochraně soukromí. Pro další informace o soukromí nahlédněte do našich Zásad JACOBS DOUWE EGBERTS pro ochranu soukromí.

 

Jak používáme cookies?

 

Při Vaší návštěvě na této stránce si můžete povšimnout, že dochází ke generování různých typů cookies. Používáme tyto čtyři typy cookies:

 • funkční cookies,
 • analytické cookies,
 • reklamní cookies,
 • cookies sociálních médií.

 

Funkční cookies

 

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby bylo možno procházet internetovou stránku či stránky JACOBS DOUWE EGBERTS a používat její funkce, např. přístup do chráněných částí stránek. Bez těchto cookies nejsou takovéto funkce, a to včetně nákupních košíků a elektronických plateb, možné.

Tyto cookies můžeme použít pro:

 • ověřování uživatelů pro bezpečné přihlášení;
 • zapamatování si produktů, které přidáte do svého nákupního košíku během on-line nákupů;
 • zapamatování si informací, které vyplňujete na různých stránkách při platbě nebo objednávce, abyste své údaje nemuseli vyplňovat opakovaně;
 • předávání informací z jedné stránky na druhou, například při vyplňování dlouhého dotazníku nebo je-li třeba vyplnit vysoký počet údajů v rámci on-line objednávky;
 • ukládání preferencí, jako např. jazyka, místa, počtu zobrazovaných výsledků vyhledávání apod.;
 • ukládání nastavení pro optimální zobrazení videa, např. velikost vyrovnávací paměti a údaje o rozlišení Vašeho monitoru;
 • načtení nastavení Vašeho prohlížeče, abychom mohli stránku na Vašem monitoru zobrazit optimálně;
 • zjišťování nesprávného použití našich internetových stránek a služeb, např. záznamem několika po sobě jdoucích neúspěšných přihlášení;
 • rovnoměrné načítání internetové stránky tak, aby tato zůstávala přístupná;
 • nabízení možnosti uložit přihlašovací údaje, abyste je nemuseli zadávat pokaždé;
 • možnost vložit na naši internetovou stránku reakci.

 

Analytické cookies

 

Tyto soubory cookies shromažďují informace o chování návštěvníků při prohlížení našich stránek, např. jaké stránky bývají často navštěvovány a zda se návštěvníci setkávají s chybovými hlášeními. Díky tomu jsme schopni upravit strukturu, obsah stránky a pohyb na ní do podoby, která je pro Vás uživatelsky co nejvstřícnější. Statistiky a další protokoly nespojujeme s konkrétními osobami.

Cookies můžeme použít pro:

 • sledování počtu návštěvníků našich internetových stránek;
 • sledování délky pobytu každého návštěvníka na našich stránkách;
 • určení pořadí, ve kterém návštěvník navštěvuje různé části našich internetových stránek;
 • posouzení toho, jaké části našich stránek je třeba zlepšit;
 • optimalizaci stránek.

Pro analýzu použití stránek, interakcí na stránkách a pohybu po našich stránkách můžeme použít software jako např. Google Analytics. Tento software je znám jako „metrika“ nebo „analytika webové stránky“.

Google Analytics je webová analytická služba, kterou nabízí společnost Google Inc. (Google). Google Analytics pro analýzu použití internetové stránky uživateli používá cookies. Společnost Google s využitím souhrnných statistických údajů poskytuje společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS poznatky o tom, jak uživatelé využívají internetovou stránku. Na základě pokynů nizozemského Úřadu pro ochranu údajů jsme zvýšili zohlednění soukromí v rámci Google Analytics, a to prostřednictvím:

 • zajištěním existence „Smlouvy o zpracování údajů“ se společností Google;
 • aktivace anonymizace IP adres v Google Analytics;
 • zajištěním toho, že nedochází ke sdílení údajů se společností Google.

Google může tyto údaje poskytnout třetím stranám, pokud je tak povinen učinit ze zákona, nebo v rozsahu, v němž tyto třetí osoby tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google.

 

Reklamní cookies

 

Naším cílem je poskytovat návštěvníkům našich webových stránek informace, které jsou pro ně co nejrelevantnější. Proto se snažíme naši stránku co nejvíce upravit pro každého návštěvníka. Činíme tak nejen prostřednictvím obsahu našich stránek, ale také prostřednictvím zobrazených reklam.

Aby bylo možné tyto úpravy provést, snažíme se získat představu o Vašich možných zájmech na základě Vámi již navštívených internetových stránek JACOBS DOUWE EGBERTS a následného vypracování segmentovaného profilu. Na základě těchto zájmů pak můžeme upravit obsah a reklamy na našich internetových stránkách pro různé skupiny zákazníků.

 

Cookies můžeme použít pro:

 

 • sledování toho, jaké reklamy Vám již byly zobrazeny, aby Vám nebyly zobrazovány vždy stejné reklamy;
 • sledování počtu návštěvníků, kteří na reklamu kliknou;
 • sledování počtu objednávek podaných prostřednictvím reklamy;
 • záznam Vaší návštěvy internetových stránek a na základě toho posouzení Vašich zájmů;
 • kontrolu toho, zda jste klikli na reklamu;
 • informace o Vašem chování při prohlížení internetových stránek, které budou předány jiným internetovým stránkám;
 • použití služeb třetích stran pro zobrazení reklam;
 • zobrazování zajímavějších reklam na základě Vašeho používání sociálních médií.

 

I v případě, že se tyto cookies nepoužívají, upozorňujeme, že Vám na našich stránkách budou předkládány reklamy; tyto reklamy však nebudou upraveny tak, aby odpovídaly Vašim zájmům. Tyto reklamy mohou být upraveny například podle obsahu internetových stránek. Tento druh internetové reklamy související s obsahem můžete přirovnat například s reklamám v televizi. Pokud v TV sledujete například program o vaření, v době vysílání pořadu často v reklamních přestávkách uvidíte reklamu na produkty související s vařením.

Také třetí osoby, které nastavují cookies prostřednictvím našich internetových stránek, se rovněž mohou takto snažit zjistit, jaké máte zájmy. V tomto případě mohou být informace o Vaší aktuální návštěvě internetové stránky kombinovány s informacemi z předchozích návštěv na jiných internetových stránkách.

 

Cookies sociálních médií

 

Články, obrázky a videa, která si prohlížíte na našich stránkách, lze sdílet na sociálních médiích a označovat je jako „to se mi líbí“ prostřednictvím tlačítek. Cookies třetích osob z oblasti sociálních médií se používají k tomu, aby tato tlačítka mohla fungovat a aby vás poznala, když si přejete článek nebo video sdílet.

Tyto cookies umožňují:

 • přihlášeným uživatelům vybraných sociálních médií přímo z naší stránky sdílet určitý obsah a označovat jej jako „to se mi líbí“.

Tyto třetí osoby z oblasti sociálních médií mohou také pro vlastní účely shromažďovat Vaše osobní údaje. JACOBS DOUWE EGBERTS nemá žádný vliv na to, jak tyto třetí osoby z oblasti sociálních médií Vaše osobní údaje používají. Pro více informací ke cookies nastaveným třetími osobami z oblasti sociálních médií a k možným údajům, které tyto cookies shromažďují, prosím nahlédněte do prohlášení příslušných třetích osob z oblasti sociálních médií o ochraně soukromí. Níže uvádíme prohlášení o ochraně soukromí ze strany hlavních sociálních médií, která společnost JACOBS DOUWE EGBERTS používá nejvíce:

 

Vaše volby


Když prohlížíte naše internetové stránky, provádí JACOBS DOUWE EGBERTS umísťování funkčních a analytických cookies. Až na základě Vámi uděleného souhlasu provádí JACOBS DOUWE EGBERTS umísťování cookies, které nejsou nutné pouze pro poskytování dalších funkcí internetové stránky (reklamní cookies a cookies sociálních médií).

 

Jak cookies spravovat

 

Cookies můžete spravovat a/nebo mazat dle vlastního přání – pro podrobné informace viz stránka aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již ve Vašem počítači, a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, že brání ukládání cookies. Pokud to však uděláte, může být zapotřebí při každé návštěvě určité internetové stránky ručně upravovat některé preference a některé služby a funkce nemusí fungovat.

 

Změny zásad

 

Tyto Zásady pro použití souborů cookies můžeme případně měnit. Proto Vám doporučujeme do těchto zásad průběžně nahlížet. Tyto zásady byly naposledy upraveny dne [17.3.2017]. 

 

Dotazy a zpětná vazba

 

Své dotazy a připomínky ke cookies nebo ochraně soukromí nám prosím zasílejte na adresu privacy@jdecoffee.com.