DRUHY A ODRŮDY

Stejně jako vinná réva a chmel, i kávovník, na kterém rostou plody podobné třešni, má mnoho různých druhů a odrůd.

Typy kávy

Kávovník (Coffea) je kvetoucí strom. S tím, jak věda stále objevuje nové druhy, se klasifikace druhů neustále vyvíjí. Nikdo přesně neví, kolik druhů kávy existuje; dosud bylo identifikováno 124 druhů kávovníku - před 20 lety jich nebyla známa ani polovina.

Odrůdy kávovníku

Volně rostoucí druhy kávovníku se vyskytují především na Madagaskaru a v Africe, ale také na Maskarénských ostrovech, Komorách, v Asii a Austrálii.

 

Pouze kávovník arabský a kávovník statný (běžně nazývané Arabica a Robusta) se pěstují ve velkém měřítku pro komerční využití. Tvoří přibližně 99 % celosvětové produkce. Předpokládá se, že Arabica vznikla křížením Robusty s odrůdou eugenioides na hranicích mezi Etiopií a Jižním Súdánem. V některých zemích se pro domácí trhy také pěstuje malé množství odrůd kávovníků liberica a excelsa.

Odrůdy Arabiky

Arabica má mnoho odrůd. Výčet jejich rozšíření po světě je neúplný a částečně si protiřečí, ale z tisíců odrůd původem z Etiopie a Jižního Súdánu jich kontinent opustilo jen několik. Nejprve se dostaly do Jemenu a odtud pak do dalších zemí.

Stromy

Tyto stromy byly běžně označovány jako Typica - „obyčejná“ káva. Stromy Typica vysázené na Jávě jsou genetickými předky stromů, které se vyskytují po celém světě.

 

Bourbon, rovněž jedna z prvních známých odrůd. Vznikla mutací Typiky, která se objevila na ostrově Réunion (tehdy Île Bourbon) někdy mezi polovinou 18. a koncem 19. století.

 

Dnes je většina odrůd přirozenými mutacemi nebo mutačními plemeny těchto dvou druhů stromů. Robusta pochází ze západní Afriky. Na Jávě byly vysazeny také sazenice z Belgického Konga (dnes Demokratická republika Kongo). Odtud se rozšířily téměř do všech zemí, kde se dnes pěstují.

Druhy

Existuje několik odrůd tohoto druhu, ale všechny se běžně označují jednoduše jako Robusta. Kromě toho byly Arabica a Robusta vysazeny společně, aby vznikly nové odrůdy.

 

Vzhled a aroma kávy ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou půdní podmínky, slunce, srážky, vítr, škůdci a choroby. Mnohé odrůdy jsou si geneticky podobné, ale v jednotlivých regionech mají zcela odlišné názvy. To ztěžuje přesné zmapování rozšíření Arabiky a Robusty.

Kniha o kávě (The Coffee Book),
Anette Moldvaer
© Dorling Kindersley Verlag GmbH, Mnichov, květen 2017