O kávě

Káva. Na žebříčku komodit, se kterými se nejčastěji obchoduje, zaujímá druhé místo hned za ropou. Patří k jednomu z nejvíce konzumovaných nápojů v Evropě – překonává tím i pivo a víno. Jak ale tento aromatický nápoj s bohatou chutí zahájil své vítězné tažení světem?

Káva byla údajně objevena v horských oblastech dnešní Etiopie kolem roku 600 až 800 našeho letopočtu. Což hezky vypráví legenda o pastýři jménem Kaldi.

Ten si povšiml, že jeho ovce jsou vzhůru a čilé celou noc, když se napasou určitých třešňově červených bobulí. Vyzkoušel je sám na sobě. Byl rázem plný energie.

Pastýř o svém objevu pověděl mnichovi z blízkého kláštera. Mnich rozdrtil několik bobulí, zalil je vroucí vodou, a připravil tak první šálek kávy v historii. Vlastnosti nápoje jej natolik udivily, že o kávě vyprávěl ostatním mnichům. Díky kávě mohli zůstat vzhůru a modlit se celou noc. Z kláštera se pak znalost „bohumilého“ nápoje šířila.

Systematicky se káva začala pěstovat až koncem 14. století v jižním Jemenu. Odtud se její obliba rozšířila po celém Arabském poloostrově, zejména díky pravidelným poutím do Mekky a dalších středisek islámského světa, a stala se jedním z běžných nápojů islámské kultury. Se vzestupem Otomanské říše stoupala i její obliba a nezastavila se dodnes.

Do Evropy přinesli první zprávy o kávě cestovatelé na konci 16. a na počátku 17. století. Obchodníci zaujati jejich líčením přiváželi kávové boby do Evropy na zkoušku v několika pytlích.

Takové množství zanedlouho nestačilo. Od počátku 17. století se káva dovážela do Evropy ve velkém. Pití kávy patřilo v evropských aristokratických kruzích k vybranému stylu. Stala se luxusním zbožím.
A i přes svou vysokou cenu káva během 18. století zdomácněla i u střední třídy. Dnes se káva pije po celém světě každý den v mnoha formách a snad i skoro ve všech domácnostech.