Ochrana dat

 

Zásady JACOBS DOUWE EGBERTS pro ochranu soukromí


Rozsah

 

Těmito Zásadami JACOBS DOUWE EGBERTS pro ochranu soukromí se řídí shromažďování, užívání a jiné formy zpracování osobních informací ze strany společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., IČ: 452 45 738, se sídlem na adrese Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, zaslané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 184633 („JACOBS DOUWE EGBERTS“) a společností tvořících se společností JACOBS DOUWE EGBERTS koncern (dále jako „JDE“) v souvislosti s čerpáním a použitím informací z internetových stránek společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS.

 

Kdo odpovídá za Vaše informace?

 

JACOBS DOUWE EGBERTS nese konečnou odpovědnost za veškeré shromažďování a veškeré zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s čerpáním a použitím informací z těchto internetových stránek.

 

JACOBS DOUWE EGBERTS se zavazuje dodržovat a chránit Vaše soukromí a bezpečnost Vašich osobních informací, o které se s námi podělíte.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 

Když se rozhodnete se registrovat nebo nás jinak kontaktovat, požádáme Vás o jisté osobní údaje jako např. Vaše jméno, adresa, zemi pobytu, e-mailovou adresu a také volitelné informace, konkrétně [telefonní číslo, účet na sociálních sítích aj.].

 

Za jakým účelem shromažďujeme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem:

 • komunikace s Vámi osobním způsobem v souvislosti s odpovědí na Váš příspěvek nebo žádostí o poskytnutí informace nebo služby anebo, pokud si vyberete možnost dostávat takové informace, poskytnutí informace o výrobcích skupiny JDE,
 • spravování a plnění Vašich nákupů výrobků skupiny JDE,
 • spravování Vašeho účtu, pokud je zřízen,
 • spravování Vaší účasti v jakýchkoli soutěžích, akcích, průzkumech nebo webových funkcích,
 • vykonávání průzkumu trhu a zlepšování našeho podnikání,
 • provádění statistických vyhodnocení,
 • komunikování budoucích propagačních a marketingových informací, včetně použití komunikace přímého marketingu,
 • zabývání se jakýmikoliv požadavky a stížnostmi,
 • dalších činností, které budou oznámeny v okamžiku nebo v souvislosti se shromážděním příslušné informace.

 

Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?


Osobní údaje s námi můžete sdílet celou řadou způsobů, např.:

 • registrací svého účtu;
 • registrací pro účely získávání zpráv o novinkách,
 • komunikací s naším centrem péče o zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo písemně,
 • registrací Vašeho výrobku ze skupiny JDE (např. online nebo doručením vyplněné karty, která je dodána společně s naším výrobkem),
 • účastí na propagaci, události, soutěži nebo v rámci online diskuse, nebo
 • zakoupením výrobku ze skupiny JDE nebo služby přímo prostřednictvím internetových stránek provozovaných společnostmi skupiny JDE,
 • prostřednictvím souborů cookies uložených na Vašem počítači nebo mobilním zařízení v souvislosti s návštěvou našich internetových stránek.

 

Dovolujeme si Vás poučit v souladu s platnými právními předpisy, že poskytnutí osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné.

 

Jak sdílíme nebo převádíme Vaše osobní údaje?

 

Měli byste být vědomi toho, že subjekty odpovědné za prodej a marketing výrobků skupiny JDE jsou společnosti JDE po celém světě. V tomto ohledu Vaše osobní údaje mohou být sdíleny nebo převáděny po celém světě. Společnosti skupiny JDE, se kterými můžeme sdílet Vaše osobní údaje, jsou blíže specifikovány v příloze těchto Zásad,

 

Některé třetí státy neposkytují dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů. Nicméně můžete mít jistotu, že společnost JACOBS DOUWE EGBERTS přijme dostatečná opatření, aby zajistila důvěrnost a bezpečnost Vašich údajů.

 

JACOBS DOUWE EGBERTS může také Vaše osobní údaje sdílet s třetími osobami, které jsou dodavateli služeb nebo zástupci společnosti pro provádění určitých činností v oblasti zpracování údajů jménem JACOBS DOUWE EGBERTS. Tito dodavatelé služeb nebo zástupci společnosti jsou blíže specifikovány v příloze těchto Zásad. Pokud není v těchto zásadách uvedeno jinak, JACOBS DOUWE EGBERTS neprodá, nepronajme ani neposkytne Vaše osobní údaje třetím stranám, aby tyto údaje mohly používat pro své účely. JACOBS DOUWE EGBERTS požaduje, aby tito poskytovatelé služeb důkladně chránili Vaše osobní údaje.

 

V jiných případech sdělíme Vaše osobní údaje pouze tehdy, bude-li to požadováno zákonem, v případech, kdy je to nezbytné v rámci předcházení podvodům nebo boje s nimi, v případech nutných pro vyřešení sporu nebo v případě jiné naléhavé právoplatné potřeby, která za daných okolností musí převážit nad Vašimi zájmy v oblasti ochrany soukromí, jako jsou např. bezpečnost našeho podnikání a bezpečnosti našich pracovníků.

 

Vaše volby


Pokud se rozhodnete s námi sdílet Vaše osobní údaje způsobem popsaným výše, opravňujete JACOBS DOUWE EGBERTS a její zástupce k shromažďování, uchovávání, užívání, sdělování a jinému zpracování vyjmenovaných osobních údajů v souvislosti s výše uvedenými účely.

 

Dovolujeme si Vás nicméně informovat, že JACOBS DOUWE EGBERTS je oprávněna zpracovávat Vaše jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb i bez Vašeho souhlasu.

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

 

JACOBS DOUWE EGBERTS přijme odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření bránící neoprávněnému či náhodnému přístupu k osobním údajům. K těmto opatřením mohou patřit zabezpečené registrační formuláře, šifrování údajů a omezení přístupu k Vašim osobním údajům.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

 

Poté, co se rozhodnete odvolat Váš souhlas nebo zrušit Váš účet, budou Vaše osobní údaje vymazány v přiměřené době. Uchováme pouze osobní údaje související s Vašim účtem za účelem vyhovění našim zákonným povinnostem, řešení sporů a vymáhání našich dohod.

 

Dovolujeme si Vás nicméně informovat, že jsme ze zákona oprávnění zpracovávat Vaše jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb i bez Vašeho souhlasu.

 

Cookies

 

Soubor cookie je objemově drobný datový soubor, který se při navštívení určitých webových stránek uloží do Vašeho počítače v rámci internetového prohlížeče. Soubor cookie izolovaně neobsahuje ani neshromažďuje informace, ale při načtení serverem prostřednictvím prohlížeče může poskytovat informace, které umožňují vstřícnější poskytování služeb, např. zjišťování chyb.Pro další informace o tom, co jsou soubory cookies, jak je využíváme a jak cookies spravovat, nahlédněte do našich Zásad JACOBS DOUWE EGBERTS pro použití souborů cookies.

 

Děti

 

Důrazně doporučujeme, aby rodiče aktivně dohlíželi nad aktivitami svých dětí ve věku do šestnácti let na internetu. JACOBS DOUWE EGBERTS obecně nemá v úmyslu shromažďovat osobní údaje dětí a obecně s dětmi vědomě nekomunikuje. V případě, že potřebujeme komunikovat s dítětem, se však před použitím osobních údajů dítěte budeme snažit dát rodičům nebo zákonným zástupcům přiměřenou příležitost vyjádřit jejich souhlas, s výjimkou případů, kdy pouze odpovídáme na dotaz dítěte nebo vyřizujeme jeho žádost.

                                                                                                                   

Změny zásad

 

Tyto Zásady JACOBS DOUWE EGBERTS pro ochranu soukromí můžeme případně změnit. Proto Vám doporučujeme do těchto zásad průběžně nahlížet. Tyto zásady byly naposledy upraveny dne [17.3.2017].

 

Dotazy a zpětná vazba

 

Své dotazy a připomínky k ochraně soukromí nám prosím zasílejte na adresu privacy@jdecoffee.com.

 

Dále si také můžete kdykoli vyžádat přístup ke svým osobním údajům, požádat o vysvětlení či informaci ohledně zpracování Vašich osobních údajů a požadovat opravu a/nebo výmaz svých údajů v případě, že tyto údaje jsou nesprávné nebo nesouvisí s uvedenými účely. Pro tyto účely můžete kontaktovat privacy@jdecoffee.com, přičemž uveďte své jméno a adresu.

 

 

 

Příloha