Naše cesta, začala v

Brémách v roce 1895

Je naší odpovědností v ní pokračovat směrem k prosperující budoucnosti, překonat výzvy, kterým čelíme jako lidé i jako planeta, abychom si mohli skvělou kávu vychutnávat i v budoucnu.
 
Jsme hrdým partnerem programu Common Grounds společnosti JDE Peet, jehož cílem je pozitivně ovlivňovat životy lidí a jejich dopadů na planetu prostřednictvím:

ZODPOVĚDNÉ ZÍSKÁVÁNÍ ZDROJŮ

MINIMALIZACE UHLÍKOVÉ STOPY

PROPOJOVÁNÍ LIDÍ

Od překonávání překážek v pěstování kávy způsobených změnou klimatu až po boj se sociální nerovností a zajištění spravedlivějších pracovních podmínek.

ZODPOVĚDNÉ ZÍSKÁVÁNÍ ZDROJŮ

SOURCING FOR BETTER

Jsme hrdí na to, že naše káva pochází ze zodpovědně získaných zdrojů. Pracujeme na vytváření lepší budoucnosti, ve které se bude dařit farmářům i přírodě.
 
U všech výrobků [BRAND] označených tvrzením [Sourcing for better] byl odpovídající objem kávy zakoupen v rámci kávovým průmyslem uznávaného programu zodpovědného získávání. Podrobnosti a další informace o zodpovědném získávání kávy naleznete také na adrese www.jdepeets.com/sustainability.
 
Co znamená pojem zodpovědné získávání zdrojů?
Zodpovědné získávání zdrojů znamená, že naše suroviny, obaly, zařízení a jiné jsou vyráběny v souladu se zásadami, které zohledňují jejich možné dopady na společnost a životní prostředí.
 
Jak získáváme kávu zodpovědně?
Pokračujeme ve spolupráci s farmáři a zapojujeme se do dění v regionech, kde se káva pěstuje. Našim cílem je porozumět jejich problémům a aktivně je řešit. Díky tomu můžeme dosáhnout pokroku a zajistit tak, že každý šálek přispějě k lepší budoucnosti. Ve spolupráci s našimi partnery podporujeme programy pro zemědělce, které řeší specifické potřeby lokálních komunit po celém světě. Prostřednictvím specifických iniciativ a ověřováním třetími stranami podporujeme drobné zemědělce na jejich cestě za udržitelnými postupy. Pomocí certifikačních programů oceňujeme a dále podporujeme úsilí zkušených zemědělců.
 
HLAVNÍ FAKTA

PROKAZATELNÝ POKROK

Změna, na které postupně pracujeme, se již začíná projevovat. A s každým krůčkem jsme blíže k našim cílům:

Zodpovědně získané zelené kávy do roku 2025

Spolupráce s 500 000 drobnými zemědělci (jako JDE)

Opakovaně použitelných, recyklovatelných či kompostovatelných obalů do roku 2030

UDRŽITELNOST

SOURCED FOR BETTER

Zodpovědné získávání zdrojů je jedním ze způsobů, jakým pomáháme zlepšit životní úroveň farmářů a podporujeme komunity v oblastech, kde se káva pěstuje.

MINIMALIZACE UHLÍKOVÉ STOPY

Usilujeme o to, aby všechny naše obaly byly do roku 2030 recyklovatelné, kompostovatelné či znovu použitelné. Dosud jsme dosáhli těchto úspěchů:

78 % našich obalů je znovu použitelných, recyklovatelných či kompostovatelných. Do roku 2030 nám tedy zbývá dalších 22 %.

Za poslední rok jsme ušetřili 3 000 tun skla díky snížení hmotnosti každé sklenice o 10–15 %.

"Vůně kávy je víc než pouhá známka kvality. Vůně kávy probouzí naši duši a odhaluje skutečné kouzlo kávy."